อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

มติศบค. ลดพื้นที่สีส้มเหลือ 44 จว. เพิ่มพื้นที่สีเหลือง 25 จว. ไม่ขยายเวลา WFH

มติศบค.

วันนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ได้ออกมาแถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศบค.เป็นประธาน มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องการควบคุมโควิด -19 เบื้องต้นที่ประชุมลดพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 69 จังหวัด เหลือเพียง 44 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) เป็น 25 จังหวัด ขณะเดียวกันให้คงพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 8 จังหวัด ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.65
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในประเด็นร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร โดยพื้นที่ควบคุม 44 จังหวัด สามารถบริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องแอลกฮอล์ในร้าน) โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

ศบค.-2

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้ โดยมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร จากการจำกัดเวลา ทำให้การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในร้านอาหารเริ่มลดลง ประกอบกับมีการแจ้งผู้ประกอบการขอขยายเวลาบริโภคเครื่องมือที่มีแอลกอฮอล์ ดังนั้นควรปรับมาตรการ สำหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวังสูง คือ การจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 23.00 น. จากเดิม 21.00 น. ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID Free Setting)

มาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

สำหรับทุกพื้นที่ ไม่ขยายเวลา work from home ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและการพิจารณาของหน่วยงาน