อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

รัฐเดินหน้าดันนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า หวังให้ไทยเป็นฐานการผลิตอีวี

รัฐเดินหน้าดันนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า หวังให้ไทยเป็นฐานการผลิตอีวี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รมว.พลังงาน ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานตามมาตรการด้านต่างๆในการผลักดันอุตสาหกรรมอีวีว่า ปัจจุบันนั้นมียอดจองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ขอรับสิทธิตามมาตรการฯ รวม 17,068 คัน รวมถึงรับทราบแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่อีวี ในประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายปี 2030ที่ผลิตรถไฟฟ้า 30% หรือนโยบาย 30@30 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอีวี

ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ 2,572 หัวจ่าย จาก 869 สถานี ซึ่งรัฐบาลจะเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนสถานีกระจายไปยังทั่วทุกจังหวัด และจะส่งเสริม ให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ โดยเริ่มนำร่องจากรถตุ๊กๆ อีวี และเร่งติดตั้ง สถานีชาร์จอีวี ในคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัยของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดทำแพลตฟอร์มกลางสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับอีวี และนอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางการขอมิเตอร์ตัวที่สอง สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมการใช้อีวี ด้วยอัตราค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เห็นควรให้เลือกรูปแบบการติดตั้งมิเตอร์เครื่องเดียว หรือมิเตอร์เครื่องที่สอง เพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาติดตั้งใหม่เหมาะสม