อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือชุมชนบ่อนไก่ ขอนายจ้างให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา

รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือชุมชนบ่อนไก่ ขอนายจ้างให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มอบให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) และผู้แทนจากกรมต่างๆ นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม ผ้าอนามัย หน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม และน้ำผลไม้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการ ไปมอบผ่านตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่ ให้ลูกจ้างและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

พร้อมกันนี้ สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหนังสือถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง โดยหากลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา หรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง พร้อมทั้งขอความร่วมมือนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างด้วย ซึ่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้างรับทราบด้วย

ขณะเดียวกัน นายสุชาติ ยังได้มอบให้สำนักงานประกันสังคม ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หากพบว่าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ให้ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รายงานว่า มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทยอยลงทะเบียนแล้ว 107 ราย โดยนายวีระชัย รื่นผกา ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายประกันสังคม แจ้งว่า มีผู้ประกันตนมาตรา 40 อยู่ในกลุ่มผู้เดือดร้อนประมาณ 70 ราย และมีผู้ประกันตนหญิง 1 ราย ได้รับบาดเจ็บยังไม่รู้สึกตัว รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเข้าเยี่ยมเยียนและดูแลค่ารักษาพยาบาลต่อไป สำหรับประชาชนและผู้ประกันตนที่ประสบภัย สำนักงานเขตปทุมวันจัดพื้นที่พักชั่วคราว ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ให้กับผู้เดือดร้อน และกำลังจัดระเบียบในการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน