อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

"ยืมเงินด่วน" 50,000 - 100,000 สินเชื่อไม่เช็คบูโร ถูกกฎหมาย ช้างไทย เงินกู้

ต้องการ “ยืมเงินด่วน” 50,000 – 100,000 บาท รู้จัก ช้างไทย เงินกู้ ถูกกฎหมาย สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อไม่เช็คบูโร อนุมัติไว ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

หากต้องการ “ยืมเงินด่วน” นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทาง กู้เงินด่วน กู้เงินถูกกฎหมาย อนุมัติไว สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน สำหรับคนติดบูโร สินเชื่อไม่เช็คบูโร สินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้ ให้ยืมเงินสูงสุด 100,000 บาท ชำระเท่ากันทุกงวด ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เงินเดือนแค่ 8,000 บาท ก็กู้ได้ เมื่อผ่อนครบ 5 เดือน และไม่มีประวัติค้างชำระ ขอกู้เพิ่มได้ เมื่อยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สาขารู้ผลอนุมัติทันทีภายในวันที่ยื่น แถมยังขยายเวลาผ่อนชำระได้ถึง 2 ปี

รู้จัก ช้างไทย เงินกู้ คืออะไร

 • บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาต พิโกไฟแนนซ์ และ พิโกพลัส จาก กระทรวงการคลัง
 • ช้างไทย เงินกู้ มีสัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด
 1. ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 2. ร้อยละ 33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท
 3. ร้อยละ 25 ต่อเดือน เมื่อกู้เกิน 100,000 บาท
 • งินกู้แบบ ลดต้นลดดอก สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถยื่นขอกู้ได้เพียงมีคุณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข

ยืมเงินด่วน” สินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้

 • พิโกไฟแนนซ์
 1. วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) 36%
 3. คนค้ำประกัน 1 คน
 4. จดสมุดบัญชีเงินเดือนเป็นหลักประกัน
 • พิโกพลัส
 1. วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) 36% สำหรับ 50,000 บาทแรก ส่วนที่เกินคิด 28% (ต่อปี)
 3. คนค้ำประกัน 1 คน
 4. เครดิตบูโร ต้องมีสถานะปกติ
 5. จดสมุดบัญชีเงินเดือนเป็นหลักประกัน

คุณสมบัติ

 • พนักงานรายเดือน อายุ 20 – 50 ปี
 • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา
 • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาต เท่านั้น
 • มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือ เอกสารตรวจเครดิตบูโรที่มีสถานะปกติ และไม่มีประวัติค้างชำระ
 • ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของ ช้างไทย เงินกู้)

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่น ๆ ที่รับรองอายุงานได้ เช่น
 • บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร
 • สัญญาจ้างงาน
 • สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงาน หรือสลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้
 • Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า (ถ้ามี) (ขอจากแอปพลิเคชัน หรือ เว็บของธนาคารได้)
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (ถ้ามี)

* กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุด *

** เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อจะไม่สามารถรับคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ **

ยืมเงินด่วน1

หลักประกัน “ยืมเงินด่วน” ช้างไทย เงินกู้

 • สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน
 • คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโร) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • พนักงานรายเดือน อายุ 20 – 50 ปี
 • ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20 – 58 ปี
 • ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร
 • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)
 • ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้ / ผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

การยื่นใบสมัคร

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่อยู่
 • นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 • เมื่อยื่นเอกสาร / ข้อมูลครบ ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5 – 7 วัน และแจ้งให้ทราบจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินกู้
 • ติดเครดิตบูโร – ติดแบล็กลิสต์ กู้ได้
 1. วงเงินขอกู้ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่เช็คแบล็กลิสต์ ไม่เช็คเครดิตบูโร แต่ต้องมีคนค้ำ 1 คน
 2. วงเงินขอกู้เกิน 30,000 บาท ต้องมีคนค้ำ 1 คน และต้องตรวจสอบเครดิตบูโร สถานะปกติจึงจะยื่นกู้ได้
 • ผ่อนชำระครบ 5 เดือน กู้เงินต้นคืนได้
 • สำหรับลูกค้า ช้างไทย เงินกู้ ได้รับสิทธิกู้เพิ่มได้อย่างน้อยเท่ากับที่เงินต้นชำระคืน หรือวงเงินกู้ส่วนที่เหลือเต็มจำนวนเมื่อตรงตามเงื่อนไข
 • เมื่อผ่อนชำระครบ 5 เดือน และไม่มีประวัติค้างชำระ จะสามารถกู้เงินต้นที่ผ่อนมาแล้วคืนได้
 • กรณีที่อายุงานครบ 5 ปี หรือเปลี่ยนจากพนักงานรายวันเป็นรายเดือน ให้แจ้งกลับมาที่บริษัท บริษัทจะพิจารณาวงเงินกู้ให้เพิ่ม
 • การอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท