อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

"ยืมเงินด่วน" 50,000 ไม่ต้องคิดนาน ธ.ก.ส. สินเชื่อเงินด่วน A-Cash จัดให้

“ยืมเงินด่วน” ผ่อนสบายไปกับ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีประวัติการชำระนี้ดี เบิกถอนง่ายผ่าน ATM หรือ Debit ของ ธ.ก.ส. ผ่อนสบาย ไม่ต้องคิดนาน ถึง 1 ปี

เงื่อนไขการ “ยืมเงินด่วน” ของ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash

1.ประเภทเงินกู้

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

2.คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
  • ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

3.วัตถุประสงค์ของเงินกู้

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน

4.วงเงินกู้ “ยืมเงินด่วน”

  • สูงสุดรายละ 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่

5.อัตราดอกเบี้ย

  • MRR

6.กำหนดชำระคืน

  • ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน
  • ส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้

7.หลักประกันเงินกู้

  • จำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนค้ำประกั

ข้อมูล : ธ.ก.ส.

 

ยืมเงินด่วนธกส 1