อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่ง วันนี้ 6,718 ตาย 12 ติดเชื้อสะสมกว่า 1.6 แสน !!!

ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่ง

โดยสถานการณ์ “โควิดในวันนี้” การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มนับเป็นระลอกเดือน ม.ค. ที่โควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” เริ่มเข้ามาแทนที่สายพันธุ์ “เดลตา” แล้ว ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้นรายวัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อ “โควิด-19” วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 รวม 6,718 ราย (ยังไม่นับรวม ATK) ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันอยู่ที่ 12 ราย เสียชีวิตสะสม 359 ราย โดยแบ่งจำนวนผู้ติดเชื้อ “โควิด-19” เป็น ติดเชื้อในประเทศ 6,566 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 152 ราย ผู้ป่วยสะสม 167,922 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) แบ่งเป็น

  • หายป่วยกลับบ้าน 7,659 ราย
  • หายป่วยสะสม 119,274 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,532 ราย

ทั้งนี้ สถานการณ์การ“ฉีดวัคซีน”โควิด-19 ของประเทศไทย ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 18.07 น. ข้อมูลการฉีดรายวัน 341,003 ราย มียอดฉีดสะสม 113,729,053 ราย แยกเป็นแต่ละเข็ม ดังนี้ 

  • เข็มที่ 1 ฉีด 26,527 ราย ฉีดสะสม 52,079,427 ราย 
  • เข็มที่ 2 ฉีด 54,741 ราย ฉีดสะสม 48,231,017 ราย 
  • เข็มที่ 3 ฉีด 240,091 ราย ฉีดสะสม 12,587,915 ราย
  • เข็มที่ 4 ฉีด 19,644 ราย ฉีดสะสม 830,694 ราย

สรุป