อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

“พันธบัตรออมไปด้วยกัน" วอลเล็ต สบม. 12 นาทีเกลี้ยง ไม่ทันยังมีจำหน่าย 22 พ.ย.

“พันธบัตรออมไปด้วยกัน” ของกระทรวงการคลัง จะมีความน่าสนใจขนาดไหน มีขายทั้งหมดกี่รุ่น เงื่อนไขจะมีอะไรบ้างนั้น รวมคำตอบมาให้แล้ว เช็คด่วนเลย วันนี้เปิดขายแล้ว แต่ถ้าไม่ทันไม่ต้องเสียใจไป เพราะ เตรียมเปิดขายเพิ่มเติมในวันที่ 22 พ.ย. นี้

“พันธบัตรออมไปด้วยกัน” เป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยและให้ดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำในธนาคาร เนื่องจาก “พันธบัตรออมไปด้วยกัน” ให้ดอกเบี้ย สูงสุดถึง 4% ต่อปี ด้วยกัน ซึ่งทำให้พันธบัตรรุ่นนี้มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

โดย “พันธบัตรออมไปด้วยกัน” มีให้เลือกซื้อ 2 รูปแบบ ได้แก่

1.“พันธบัตรออมไปด้วยกัน” รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
 • ปีที่ 2 – 4 ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
 • ปีที่ 5 ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี
 1. “พันธบัตรออมไปด้วยกัน” รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
 • ปีที่ 1 – 3 ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
 • ปีที่ 4 – 5 ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
 • ปีที่ 6 – 9 ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
 • ปีที่ 10 ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี

 เงื่อนไขในการซื้อ “พันธบัตรออมไปด้วยกัน”

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • หากอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน การซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วงเงินในการซื้อ “พันธบัตรออมไปด้วยกัน”

 • ขั้นต่ำ 100 บาท (100 หน่วย) และซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท โดยจำหน่ายราคาหน่วยละ 1 บาท
 • วงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 10,000,000 บาท (10,000,000 หน่วย) ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย

วันที่จ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยดอกเบี้ยงวดแรกจะจ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

การทำธุรกรรมหลังซื้อ “พันธบัตรออมไปด้วยกัน”

 1. ผู้ถือกรรมสิทธิสามารถดำเนินการผ่าน วอลเล็ต สบม. ได้แก่
 • การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน ให้กระทำได้หลังจากวันที่ทำรายการซื้อ 2 วันทำการ
 • การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และการโอนกรรมสิทธิให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
 • *ทั้งนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท.ประกาศกำหนด*
 1. การทำธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันมีค่าธรรมเนียม การออกใบค้ำประกัน 500 บาท

รายการธุรกรรมต่าง ๆ จะปรากฏในวอลเล็ต สบม. เท่านั้น ไม่สามารถนำไปรวมกับพันธบัตรอื่น ๆ ในสมุดพันธบัตร (Bond Book) ได้

 

 ส่วนช่วงเวลาการจำหน่ายสำหรับใครที่ไม่ทันรอบ วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

โดยจะเริ่มจำหน่ายรุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตามลำดับ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือติดตามข่าวสารได้ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เลยค่ะ

คำเตือน : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน *ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน หรือรู้ก่อนซื้อ