อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ชาวพิจิตร "พลิกวิกฤตน้ำท่วม" จับปลามาแปรรูป เปิดแผงขายริมถนน

จับปลาขาย4

ประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พลิกวิกฤติเป็นโอกาสจากน้ำจำนวนมากที่ยังท่วมขังในพื้นที่นาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว ที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำค้างทุ่ง ออกจับสัตว์น้ำธรรมชาติซึ่งมีทั้ง ปลา หลากหลายชนิด เช่น เพื่อนำไปรับประทานในครัวเรือนและเปิดจำหน่ายข้างถนนสร้างรายได้

จับปลาขาย5

โดยการจำหน่ายประชาชนจะใช้วิธีตั้งแผงจำหน่ายริมทางถนนสาย พิจิตร-หนองหัวปลวก ซึ่งเป็นถนนสายหลักจาก จังหวัดพิจิตร เชื่อมกับถนนสายเอเชีย 117 พิษณุโลก-นครสวรรค์ ปลาที่จำหน่ายจะมีทั้งปลาสด และปลาแดดเดียว จำหน่ายราคาตามชนิดของปลาตั้งแต่กิโลกรัมละ 80 ถึง 200 บาท สร้างรายได้งาม วันละ 2,000 – 3,000 บาท ต่อวัน ซึ่งปลาที่ได้มาวางจำหน่าย จะมีชาวบ้านในพื้นที่ ที่ออกหาปลา จากน้ำท่วม จากนั้น มาทำการหมักเกลือตามสูตร และ ออกตากให้แห้ง ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมก็จะเป็น ปลากระดี่วงกลม ที่นำมาปลาหมักเกลือและล้างทำความสะอาด มาวางให้เป็นรูปวงกลม เพื่อง่ายต่อการทอดรับประทานแบบได้ทั้งตัวขายเพียงวงละ 10 บาท ขายได้ วันละ กว่า 200 วง บางวัน ยังผลิตไม่ทันลูกค้า

จับปลาขาย1

นางไสว แก้ววิเชียร ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลวังจิก กล่าวว่า ปลาที่จำหน่ายจะมีหลากหลายชนิดทั้งปลาช่อน ปลาแขยง ปลาหมอ ซึ่งจะมีทั้งปลาแดดเดียว และปลาสด ปลาที่ได้รับซื้อจากญาติๆ ในหมู่บ้านที่ออกหาปลาจากนาข้าวที่ยังไม่สามารถทำนาจากน้ำที่ท่วมขัง ในแต่ละวันจะสร้างรายได้ดีวันละ ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท นับว่าเป็นรายได้กว่าการทำนาที่ปีน้ำประสบปัญหาราคาข้าวตำต่ำ จึงอยากให้น้ำยังขังอีกซัก 1 เดือน เพื่อจะมีรายได้จากการจำหน่ายปลา

               จับปลาขาย3  จับปลาขาย2

สำหรับการทำประมงพื้นบ้านเป็นวิถีชีวิตของประชาชนชาว จ.พิจิตร โดยเฉพาะผู้ที่มีพื้นที่ในเขตลุ่มแม่น้ำทั้ง แม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม ที่จะทำประมงพื้นบ้านในฤดูน้ำหลากซึ่งเป็นช่วงที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ออกจับสัตว์น้ำซึ่งมีอยู่จำนวนมาก จำหน่ายสร้างรายได้ จากวิกฤติ น้ำท่วม ขัง สร้างรายได้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ ที่ร้านชั่วคราวริมทางถนนสาย พิจิตร-หนองหัวปลวก ที่บริเวณตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร รับรอง ความสดจากปลา ที่อยู่ตามธรรมชาติ