อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

สำนักสิ่งแวดล้อม เผยกทม.และปริมณฑลพบฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

สำนักสิ่งแวดล้อม เผยกทม.และปริมณฑลพบฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ได้ออกรายงานถึงคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตรวจสอบข้อมูล พบว่า วันนี้ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ เวลา 07.00 น. มีแนวโน้มลดลง ดังนี้ ฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 1 เขต ได้แก่ เขตหนองแขม โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 16-56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) PM 2.5 ค่ามาตรฐาน เฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ช่วงระหว่างวันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2565 มวลอากาศเย็น (ความกดอากาศสูง) ยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เพดานอากาศต่ำลง จนฝุ่นละอองไม่สามารถลอยขึ้นด้านบนได้ จึงสะสมในปริมาณสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามวันนี้มีลมพัดแรงขึ้น ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวได้ดี แต่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานในบางพื้นที่ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยสามารถแจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

  •  www.bangkokairquality.com
  •  www.pr-bangkok.com
  • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • FB: กรุงเทพมหานคร
  • แอปพลิเคชัน AirBKK

เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง กรณีประชาชนพบเห็น/สามารถแจ้งเบาะแสแหล่งกำเนิดมลพิษผ่านทาง Traffy Fondue