อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เผยผลตรวจอาหารและเครื่องดื่ม สำนักพระบิดา พบไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ

เผยผลตรวจอาหารและเครื่องดื่ม สำนักพระบิดา พบไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มที่เก็บมาจากสำนักลัทธิประหลาด (อาศรมฤาษีพระบิดา) ตั้งอยู่ที่บ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สาธารณสุขอำเภอคอนสาร และโรงพยาบาลคอนสาร ได้เก็บตัวอย่างส่งมาตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา รวมทั้งหมด 36 ตัวอย่าง (ครั้งแรก 26 ตัวอย่าง และส่งมาเพิ่มอีก 10 ตัวอย่าง) เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรค วัตถุเจือปนอาหาร และสารพิษ 

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เครื่องดื่มผลไม้รวม และ น้ำส้ม 25% จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร สำหรับผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวเกรียบปลาทู ถั่วลันเตาคลุกเกลือ ปลาหมึกแห้ง น้ำถังสเตนเลส น้ำถังสีแดง และน้ำถังที่ 7 จำนวน 6 ตัวอย่าง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา สาเหตุเนื่องจากในตัวอย่างข้าวเกรียบปลาทู ถั่วลันเตาคลุกเกลือ และปลาหมึกแห้ง ตรวจพบเชื้อราเกินมาตรฐานกำหนด

ส่วนตัวอย่างน้ำถังสเตนเลส น้ำถังสีแดง และน้ำถังที่ 7 ตรวจพบเชื้ออีโคไล (E.coli) และโคลิฟอร์ม (Coliforms) เกินมาตรฐานกำหนด โดยเชื้ออีโคไลและโคลิฟอร์มเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนอุจจาระ สาเหตุก่อโรคทางเดินอาหาร ท้องเสีย และอาหารเป็นพิษ ส่วนตัวอย่างปลาร้าบองแมงดา ปลาร้า ชาสมุนไพร และน้ำ อีกจำนวน 28 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวิเคราะห์

จากผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างอาหารและน้ำมีหลายรายการที่ไม่ได้มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากตรวจพบจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบ่งชี้คุณภาพของอาหาร สุขลักษณะการผลิต ความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ เชื้ออีโคไล โคลิฟอร์ม และเชื้อรา ดังนั้นจึงควรเลี่ยงการบริโภคอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มจากสำนักลัทธิประหลาด (อาศรมฤๅษีพระบิดา) เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและก่อให้เกิดโรคได้