อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ประยุทธ์ ปลื้มกระแสตอบรับงานคัดสรรสุดยอด OTOP ชี้ผลงานรัฐบาลบูม

ประยุทธ์ ปลื้มกระแสตอบรับงานคัดสรรสุดยอด OTOP ชี้ผลงานรัฐบาลบูม

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยว่า ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความยินดีที่กระแสตอบรับงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยในงานนี้มีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าคัดสรรฯ กว่า 15,707 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้รัฐบาล โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทย  ซึ่งมีแนวโน้มรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง กราฟพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีรายได้เฉลี่ย 323 พันล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะทำรายได้สูงสุดถึง 419 พันล้านบาท จากผลของความมุ่งมั่นส่งเสริม OTOP ไทยของรัฐบาล ช่วยสร้างงาน  สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งหมดในฐานข้อมูล 93,988 ราย มีแรงงานอยู่ทั้งหมด 131,583 ราย แยกเป็นแรงงานทักษะ 55,890 ราย และแรงงานทั่วไป 75,693 ราย ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ถือเป็นยุคที่ OTOP ไทยก้าวหน้าและมีทิศทางที่สดใส

ส่วนเรื่องที่พรรคเพื่อไทยออกมากล่าวหาว่าไม่ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นนั้น น.ส.ทิพานัน ได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับท้องถิ่นในทุกมิติ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนผ่านกลไกของท้องถิ่น ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ขณะที่ในปีงบประมาณ 2566 แม้กระทรวงมหาดไทยถูกลดงบประมาณ 336 ล้านบาท  แต่พบว่าได้รับงบกลับคืน  กระทรวงมหาดไทย 24 ล้านบาท ให้กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย