อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

บิ๊กบี้ เข้มดูแลความปลอดภัยการประชุมเอเปก พร้อมหนุนรัฐบาล

บิ๊กบี้ เข้มดูแลความปลอดภัยการประชุมเอเปก พร้อมหนุนรัฐบาล

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. ได้ออกมาเผยว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกประจำเดือนพฤศจิกายน โดยนำข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและให้เหล่าทัพสนับสนุนการจัดประชุม APEC2022 ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ อย่างรัดกุม นอกจากนี้ ได้ขอบคุณกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกที่ตรวจยึดยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและเป็นวาระแห่งชาติ โดยในเดือนที่ผ่านมายึดยาบ้า 1,982,883 เม็ด และ ไอซ์ 1 กิโลกรัม ซึ่งการปฏิบัติภารกิจมีความยากลำบากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงในเรื่องการใช้อาวุธ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

สำหรับการสนับสนุนรัฐบาลในการจัดประชุม APEC2022 ซึ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้าออกในพื้นที่ชายแดน ด้วยมาตรการที่เหมาะสม และทุกหน่วยต้องให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยกันดูแลให้การจัดประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ทั้งในด้านการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล ซึ่งกองทัพบกจะสนับสนุนทรัพยากรในทุกด้านอย่างเต็มที่ ผบ.ทบ. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการผลัดที่ 2/65 ตามนโยบายครอบครัวเดียวกัน พร้อมย้ำว่าการฝึกทหารใหม่เป็นการสร้างคน พัฒนาคนให้มีศักยภาพ ให้มีความเข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีโดยให้ดำเนินการฝึกเป็นขั้นตอน เริ่มจากการปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนมาเป็นทหารที่มีความเข้มแข็ง เสียสละ ควบคู่กับการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ โดยเฉพาะการฝึกทักษะอาชีพตามความต้องการและเตรียมแผนจัดหางานให้ โดยมอบให้กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดหางานดังกล่าว

สำหรับการบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ผบ.ทบ. ได้ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งการช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดให้เน้นการดูแลและคืนสภาพเครื่องมือ และทรัพย์สินของประชาชนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็ว รวมถึงการเก็บเศษวัสดุ หรือกระสอบทรายที่ใช้ในช่วงป้องกันน้ำออกจากพื้นที่เพื่อไม่สร้างผลกระทบในภายหน้า

สำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและภาคส่วนต่างๆ มีการจัดกิจกรรมการจัดงานประเพณี หรืองานเฉลิมฉลอง ล่าสุดคือการเตรียมจัดประเพณีลอยกระทง ซึ่งภาคส่วนต่างๆ จะมีการขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยทหารประจำพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมให้ความสำคัญกับการวางแผนและกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างรัดกุม อำนวยความสะดวกให้การจัดงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์