อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

แบงก์ชาติ เริ่มใช้ ธนบัตร 20 บาทแบบใหม่ สะอาดกว่าเดิม เริ่มจ่ายแลก 24 มี.ค.นี้

ธนบัตร 20 บาทแบบใหม่

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ธปท. จะออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ที่เปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เป็นพอลิเมอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ธนบัตรที่มีสภาพใหม่ สะอาด และใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น เนื่องจากธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็นธนบัตรที่ประชาชนใช้จ่ายมากที่สุด จึงมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อย ทำให้ธนบัตรมีสภาพเก่ากว่าธนบัตรชนิดราคาอื่นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วยลักษณะเฉพาะของธนบัตรพอลิเมอร์ดังกล่าว จึงช่วยลดปริมาณการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรที่ชำรุด และเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสอดคล้องกับธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศที่ได้ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ เช่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น

รวมถึงมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเพิ่มเติมสำหรับธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท คือช่องใสที่สามารถมองเห็นทะลุได้ทั้งสองด้าน โดยช่องใสด้านล่างที่เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นเป็นสีเหลือบแดง นอกจากนี้ มีการเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาในบริเวณช่องใสด้านบนที่เป็นทรงหยดน้ำ โดยมีตัวเลข “20” ขนาดเล็ก ดุนนูน เพื่อให้สัมผัสได้ง่ายขึ้น

ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท จะเริ่มออกใช้หมุนเวียนในวันที่ 24 มี.ค. 2565 นี้ โดยประชาชนสามารถเบิกถอนผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง สำหรับธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ยังคงสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติต่อไป

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธปท. กล่าวว่า ธนบัตรแบบพอลิเมอร์ จะแก้ไขปัญหาธนบัตรแบบกระดาษเดิม ที่มีคุณภาพความสะอาดไม่ได้มาตรฐานอย่างที่อยากเห็น เพราะมีการหมุนเวียน ใช้บ่อยครั้ง ไม่ได้นำกลับเข้าระบบ เพื่อทำลาย อย่างน้อย ทุก 2 ปี ก็ใช้กันไปถึง 3 ปี จึงมีความสกปรกอยู่พอสมควร โดยธนบัตรแบบพอลิเมอร์ มี คุณสมบัติไม่ดูดซับความชื้น ดูดซับสิ่งสกปรก จึงมีความสะอาดกว่า 2.5 เท่า

ทั้งนี้ คาดว่าอายุการใช้งานของธนบัตรแบบพอลิเมอร์ จะอยู่ที่ 5 ปีขึ้นไป จากแบบเดิมที่ใช้ 2-3 ปี ก็จะเติมเข้าไปในระบบ ทดแทนแบบเดิม ซึ่งไม่ได้มีการยกเลิก ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ

โดยปัจจุบัน ธปท.พิมพ์ธนบัตรเข้าสู่ระบบ 1,800 ล้านฉบับต่อปี ลดลงจากเดิมที่ 2,000 ล้านฉบับต่อปี ในจำนวนนี้ เป็นธนบัตร 20 บาท กว่า 600 ล้านฉบับต่อปี มีสัดส่วนมากกว่า 30% ของจำนวนธนบัตรที่พิมพ์ทั้งหมด ซึ่งธนบัตรชนิด 20 บาทมีมูลค่าคงค้างอยู่ในระบบปัจจุบันอยู่ที่ 4.7 หมื่นล้านบาท

ธนบัตร 20 บาทแบบใหม่

ก่อนหน้านี้ ธปท.เคยนำธนบัตรแบบพอลิเมอร์ มาใช้กับ ธนบัตรชนิดราคา 50 บาทแล้ว แต่เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้คุณภาพการพิมพ์ ความทนทานแตกต่างจากในอดีต ซึ่งการเริ่มใช้กับ ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด มีการใช้หมุนเวียนสูงสุด ก็เป็นแนวปฏิบัติที่ ธปท.ได้ศึกษาจากหลายประเทศ ซึ่งในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปใช้กับธนบัตรชนิดราคาอื่น ตามความเหมาะสม

ส่วนกรณีการใช้ธนบัตรกับตู้สินค้าอัตโนมัติ ได้ผ่านมาได้หารือกับผู้ประกอบการก็มีความพร้อมที่จะรับธนบัตรแบบใหม่ได้ทันในวันที่ 24 มี.ค.นี้ มีตู้รองรับได้ 60-70% และจะทยอยดำเนินการเปลี่ยนได้ทั้งหมดกว่า 90% โดยระหว่างนี้จะมีการติดสติกเกอร์ที่ตู้รับธนบัตรว่าตู้ไหนสามารถรับธนบัตรแบบใหม่ได้หรือไม่ได้เพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความสับสนในการใช้