อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ตลาดส่งผักผลไม้แห่งใหญ่ "เมืองลำปาง" วุ่นเจอติดโควิดอีก 2 ราย

ตลาดออมสิน

กรณีพบผู้ติดเชื้อ ในตลาดออมสิน ตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ แห่งใหญ่ของลำปาง วันที่ 11 ต.ค.2564 สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 9 ต.ค.64  ได้รับรายงานจากห้องปฏิบัติการรพ.เขลางค์ พบผู้ป่วยยืนยันชายไทย อายุ 46 ปี LP2115 ประกอบอาชีพขายผัก ในตลาดออมสิน

และเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2564 ได้มีผู้สัมผัสร่วมบ้านจำนวน 3 ราย เข้ารับการตรวจที่รพ.เขลางค์ ผลทางห้องปฏิบัติการรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย โดยเป็นหญิงไทย อายุ 50 ปี LP2117 สำหรับผู้สัมผัสร่วมบ้านอีก 2 ราย แต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อ

ตลาดออมสิน3

จากนั้นเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2564 ทีมสอบสวนควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง และทีม JIT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงตรวจเชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ในบริเวณตลาดออมสินและตลาดศาลหลักเมือง โดยการใช้ชุดตรวจ ATK จำนวน 161 ราย พบผล +ve 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 72 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองปาน โดยสารรถประจำทางมาขายผักที่ตลาดศาลหลักเมือง จึงดำเนินการ เก็บตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจ RT PCR ซ้ำ (อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ) และทางทีม JIT สสจ.ลำปาง ได้ประสานทางรพ.เมืองปาน ในการจัดรถมารับผู้ป่วย เพื่อกลับไปรอผลการตรวจที่รพ.เมืองปาน

ตลาดออมสิน2

ต่อมาในเวลา 18.15 น. รับแจ้งจากห้อง ER รพ.ลำปาง พบผู้ป่วยชายไทยอายุ 60 ปี มาด้วยอาการไอแสบคอ 2 วันก่อน เข้ารับการตรวจที่คลินิกเอกชน ผล ATK +ve จึงเข้ารับการตรวจ POCT PCR ที่ห้อง ER ผล Detected จึงรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน (ผลPCR อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ) ผู้ป่วยให้ประวัติ เป็นคนขายลอตเตอรี่ โดยส่วนใหญ่ขายที่ตลาดออมสิน มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2 ราย ได้ให้คำแนะนำกักตัว และให้เดินทางเข้ามา รับการตรวจที่ ARI Clinic ในวันพรุ่งนี้

ทำให้ในขณะนี้ พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างรอผล RT PCR จำนวน 2 ราย และอยู่ในระหว่างการสอบสวนไทม์ไลน์ ค้นหาความเชื่อมโยง ซึ่งอาจเป็นที่มาของการติดเชื้อในครั้งนี้

สำหรับมาตรการควบคุมโรคที่ดำเนินการแนะนำทางเทศบาลนครฯ ในการปิดตลาดเพื่อทำความสะอาดจำนวน 3 วัน และตรวจ ATK ต่ำ ในวันที่เปิดตลาดอีกครั้งประสานนัดหมายการตรวจ ATK กับทางผู้ส่งผักที่มาส่งสินค้า ให้กับผู้ค้ารายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด เบื้องต้นได้มีการปิดตลาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค.64 นี้