อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาชุดนักเรียน ลดรายจ่ายผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม

กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาชุดนักเรียน ลดรายจ่ายผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกเปิดเผยถึงกรณี กระทรวงพาณิชย์ยังคงเข้มงวดกับการดูแลราคาสินค้า โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในสถานการณ์ปัจจุบันให้ยังคงตรึงราคาสินค้าเอาไว้ก่อน แต่ผู้ประกอบการเองจะต้องอยู่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ตามนโยบายวิน-วินโมเดล โดยในช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอม ชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนได้ขอให้ตรึงราคาเอาไว้ก่อน

ส่วนไหนที่ปรับลดราคาลงได้จะให้ปรับลดลง เพื่อเป็นโปรโมชั่นลดภาระค่าครองชีพ และในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาชุดนักเรียน ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์ ลาดพร้าว เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้มีการเชิญผู้ประกอบการมาหารือหลายรายการ ในแต่ละหมวดสินค้า โดยให้ยึดตามนโยบายในการตรึงราคาสินค้าไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปก่อน

นอกจากนี้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค จะเป็นผู้ดำเนินการดูแลราคาสินค้าในภูมิภา และหากมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ