อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ตรวจเช็คระบบ "น้ำประปาไม่ไหล" คืนวันที่ 20, 21 ก.ย. พื้นที่ไหนการประปานครหลวงประกาศ

การประปานครหลวง ประกาศ “น้ำประปาไม่ไหล” คืนวันที่ 20, 21 กันยายน นี้ เช็คเลยพื้นที่ไหนบ้าง เตรียมความพร้อมสำรองน้ำไว้ก่อน

ประกาศ “น้ำประปาไม่ไหล” การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้) ตัดซอยสะแกงาม 14 ในคืนวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน – น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้) ตั้งแต่ แยกสะแกงาม ถึง แยกตัดถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล
 • ซอยสะแกงาม 14

น้ำประปาไม่ไหล01

ตรวจเช็คระบบ “น้ำประปาไม่ไหล” คืนวันที่ 20, 21 ก.ย. พื้นที่ไหนการประปานครหลวงประกาศ

ในคืนวันที่ 21 กันยายน 2564 กปน. มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ 121 ถึง สามแยกศาลาแดง
 • ซอยประชาอุทิศ 90 ทั้งซอย
 • ถนนสุขสวัสดิ์ – สาขลา หมู่บ้านสาขลา
 • ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ถึง ป้อมพระจุลจอมเกล้า
 • ซอยวัดแค ซอยวัดใหญ่

น้ำประปาไม่ไหล02

ตรวจเช็คระบบ “น้ำประปาไม่ไหล” คืนวันที่ 20, 21 ก.ย. พื้นที่ไหนการประปานครหลวงประกาศ

คืนวันเดียวกัน (21 กันยายน 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องหยุดสูบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน – น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่ แยกตัดถนนสิรินธร ถึง แยกตัดถนนอรุณอมรินทร์
 • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่ แยกพาณิชยการธนบุรี ถึง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96
 • ถนนบางขุนนนท์ ถนนสิรินธร ถนนพรานนก ถนนวังเดิม
 • ถนนอิสรภาพ ตั้งแต่ แยกตัดถนนสุทธาวาส ถึง แยกตัดซอยกุฎีเจริญพาศน์
 • ถนนอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่ แยกตัดถนนบรมราชชนนี ถึง แยกตัดถนนวังเดิม
 • ถนนราชวิถี ตั้งแต่ แยกบางพลัด ถึง สะพานกรุงธน

น้ำประปาไม่ไหล03

ตรวจเช็คระบบ “น้ำประปาไม่ไหล” คืนวันที่ 20, 21 ก.ย. พื้นที่ไหนการประปานครหลวงประกาศ

คืนวันเดียวกัน (21 กันยายน 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนพระรามที่ 3 (บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม) โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนพระรามที่ 3 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ แยกตัดถนนสาธุประดิษฐ์ ถึง บริเวณใต้สะพานภูมิพล 1

น้ำประปาไม่ไหล04

ตรวจเช็คระบบ “น้ำประปาไม่ไหล” คืนวันที่ 20, 21 ก.ย. พื้นที่ไหนการประปานครหลวงประกาศ

คืนวันเดียวกัน (21 กันยายน 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบ้านระกาศ ถนนบางนา – ตราด โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนบางนา – ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ คลองบ้านระกาศ ถึง คลองหอมศีล

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

น้ำประปาไม่ไหล05

ตรวจเช็คระบบ “น้ำประปาไม่ไหล” คืนวันที่ 20, 21 ก.ย. พื้นที่ไหนการประปานครหลวงประกาศ