อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

"ชุดตรวจ ATK"แจกรอบ 2 ปรับใหม่ หน่วยบริการ 55 บาท/ชุด

ชุดตรวจ ATK

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมามีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการสนับสนุน “ชุดตรวจ ATK” -self test (ตรวจด้วยตนเอง) สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง และให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาเบื้องต้นในระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation / Community Isolation : HI/CI)

ทั้งนี้ การกระจาย “ชุดตรวจ ATK” self test ในรอบนี้ สปสช. ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยให้หน่วยบริการที่ร่วมกระจาย ATK self test เบิกจ่ายชดเชยมาที่ สปสช. แทน ในอัตรา 55 บาทต่อชุด รวมค่าชุดตรวจ ค่าบริการในการให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ การอ่านผล และการปฏิบัติตัวของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ ATK self test อย่างทั่วถึง

จเด็จ

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า สำหรับ

“ชุดตรวจ ATK”-self test ที่กระจายในครั้งนี้ สปสช. เน้นเป็นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดย สปสช.จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ชุดตรวจ ATK-self test ในบัญชีนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสม และจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการ ส่วนแนวทางในการรับ “ชุดตรวจ ATK” -self test เมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน หรือแนวทางที่ สปสช.กำหนด แล้วผลประเมินเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจ ATK-self test ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ ATK-self test ได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นที่สนใจ โดยดำเนินการยืนยันการให้บริการใน Application ที่กำหนด และมีความพร้อมรับเงินผ่านระบบ I-banking / Mobile banking /Application ตามที่ สปสช.กำหนด