อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ชัชชาติ เสนอนายกเมืองพัทยา นั่งเก้าอี้กรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 ให้ครบวาระ

ชัชชาติ เสนอนายกเมืองพัทยา นั่งเก้าอี้กรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 ให้ครบวาระ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านการประชุมระบบทางไกล จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ขณะที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในสำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเป็นการเลือกกันเองระหว่างผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา สำหรับวิธีการเลือกมี 2 แบบ คือ การตกลงกันเอง กับการลงคะแนน โดย นายชัชชาติ เสนอให้ใช้วิธีตกลงกันเอง และเสนอให้นายกเมืองพัทยา ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อจนครบวาระที่เหลือ ซึ่งก่อนหน้านี้ นายสนธยา คุณปลื้ม ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้นทำหน้าที่อยู่ จนกระทั่งมีประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตำแหน่งจึงว่างลง และวันนี้จึงจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง