อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

รักษาราชการแทนนายก เดินหน้าภารกิจบริหารจัดการน้ำ จ.กระบี่

รักษาราชการแทนนายก เดินหน้าภารกิจบริหารจัดการน้ำ จ.กระบี่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.กระบี่ โดยระหว่างนี้ได้ติดตามและตรวจราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ด้วย

โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า

จากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ อาจเกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกระทบประชาชน รัฐบาลมีความห่วงใย มอบหมายหน่วยงานต่างๆ ทำแผนเผชิญ เหตุรับมือล่วงหน้า รวมถึงการวางแผนเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำระยะยาวให้ สทนช. กรมชลประทาน จ.กระบี่ ดำเนินการตามแผนรับมือฤดูฝนทั้ง 13 มาตรการเคร่งครัด และดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมปี 2565 ตลอดจนมอบหมายให้กรมชลประทานเร่งก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ให้เสร็จตามแผน

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กล่าวว่า ในช่วงปี 2561–2564 มีการพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรน้ำแล้ว 476 โครงการ รวมความจุ 7.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้ประโยชน์ 82,000 ครัวเรือน มีโครงการสำคัญ เช่น ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง จ.ตรัง ระบบบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี จ.กระบี่ ระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนทุ่งสงระยะที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น พร้อมกันนี้ เร่งโครงการสำคัญ 13 โครงการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ป้องกันน้ำท่วม 25,481 ไร่ ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. สาขาพังงา-ภูเก็ต (ระยะที่ 1-2) จ.ภูเก็ต อ่างเก็บน้ำ คลองช้าง จ.สตูล และระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนเมืองสตูล ระยะที่ 1 จ.สตูล เป็นต้น