อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ 5 แห่งในกทม. ค่าฝุ่น PM 2.5 ทีผลต่อสุขภาพ

เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ 5 แห่งในกทม. ค่าฝุ่น PM 2.5 ทีผลต่อสุขภาพ

ทางด้านศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครได้สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 10.00-12.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 33-63 มคก./ลบ.ม. โดยค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 44.0 มคก./ลบ.ม. สำหรับค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 11 พื้นที่ คือ เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตยานนาวา เขตลาดกระบัง เขตบางพลัด เขตบางซื่อ เขตคลองสามวา เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม และเขตประเวศ

โดยายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า

จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 20-25 ต.ค. 65 มวลอากาศเย็น (ความกดอากาศสูง) กำลังปานกลางยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศเย็น และเพดานอากาศต่ำลง การระบายฝุ่นละอองลดลง ส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข โดยเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ให้บริการ จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการจากมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว และให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตน ป้องกันการเกิดอาการของผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง พร้อมเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และติดตามสุขภาวะในระยะยาว ดังนี้

  1. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลกลาง เปิดให้บริการวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องตรวจคลินิกมลพิษ ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 0 2220 8000 ต่อ 10811
  2. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ/วันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. ณ บ้านชีวาสุข โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1426, 1430
  3. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ชั้น 22 โทร. 0 2289 7225
  4. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องตรวจประกันสังคม ชั้น 1 โทร. 0 2444 0163 ต่อ 8946
  5. คลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลสิรินธร เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ณ ตรวจศัลยกรรม เบอร์ 11 ชั้น 1 โทร. 0 2328 6901 ต่อ 1143

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูล และรับข่าวสารการแจ้งเตือนผ่านทาง