อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ล่าสุด ศคบ.เห็นชอบมาตรการคลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม

 

ตรวจสอบมติศบค.ล่าสุด เห็นชอบมาตรการคลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม โรงหนัง-ร้านทำเล็บ-เล่นดนตรีสดใสร้านอาหาร-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้

วันที่ 27 ก.ย.2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมศบค.มีมติเห็นชอบให้คลายล็อกดาวน์ โดยให้เปิด 9 ใน 10 กิจการ อาทิ ร้านเสริมสวย นวด/สปา สถานเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ เล่นดนตรีในร้านอาหารได้ตามปกติ เริ่ม 1 ต.ค. นี้

ศบค1

สำหรับมติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ที่มีมาตรการคลายล็อกกิจการที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ประกอบด้วย

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

เปิดดำเนินการได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัย

2.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข

3.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันแหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาณ

เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข

ศบค2

ศบค3

4.ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์

เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข

5.ร้านทำเล็บ

เปิดดำเนินการได้โดยต้องนัดหมายล่วงหน้า

6.ร้านสัก

เปิดดำเนินการได้โดยนัดหมายล่วงหน้าลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

7.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด สปา)

เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าจำกัดเวลาบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน แต่ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ สามารถเปิดบริการที่ใช้น้ำ เพื่อสุขภาพในกิจการสปาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง (ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ)

 

ศบค4.

ศบค5

8.ธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์

เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือลดจำนวนเหลือประมาณ 50% สวมหน้ากากตลอดเวลาและไม่รับประทานอาหาร

9.การเล่นดนตรีในร้านอาหาร

เปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 3 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัย เฉพาะเวลาร้องเพลง หรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้อง นักดนตรีและลูกค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศรวมทั้งการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ Covid Free Setting

10.ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ

ยังไม่เปิดดำเนินการ ให้มีการติดตามสถานการณ์ 2-4 สัปดาห์ เนื่องจากทำให้มีการเดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหลายพื้นที่และมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

ศบค6

 

ศบค7

นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ศบค.ยังมีมติ ขยายเวลาสำหรับกิจการ/กิจกรรม เปิดบริการได้ถึง 21.00 น. ได้แก่

ศูนย์การค้า
ร้านสะดวกซื้อ
กีฬากลางแจ้งหรือในร่มเป็นที่โล่ง
กีฬากลางแจ้งมีผู้ชมได้ ร้อยละ 25

ศบค8

ขณะเดียวกันศบค.ยังมีมติ ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ 14 วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ และลดระยะเวลาเคอร์ฟิว หรือ ห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 22.00-04.00 น. โดยทดลอง 15 วัน จากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง