อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

โฆษกรัฐบาล แนะประชาชนติดตาม คนละครึ่งเฟส 5 เก็บตก 3 ล้านสิทธิ

โฆษกรัฐบาล แนะประชาชนติดตาม คนละครึ่งเฟส 5 เก็บตก 3 ล้านสิทธิ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังจะมีการพิจารณานำสิทธิประมาณ 3.07 ล้านสิทธิ ที่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด กลับมาเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนอีกรอบ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ขอให้ติดตามข่าวสารจากรัฐบาลเพื่อจะได้สมัครเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับยอดรวมการใช้จ่ายภาครัฐและประชาชน ภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 36.43 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสมรวม 23,934.5 ล้านบาท แบ่งเป็น

  1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 23.40 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 21,338 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 10,817 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 10,521 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 12.15 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 2,422.5 ล้านบาท
  3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 874,638 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 174.0 ล้านบาท

โดยสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (15 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น.) มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 13,111,355 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8,373,969 ราย ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,737,386 ราย ซึ่งยังคงเปิดให้ประชาชนที่คุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการจนถึง 19 ตุลาคม 2565