อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

คนละครึ่งเฟส3 แจกเงินเพิ่มอีก 1,500 บาท คาดโอนต้นเดือนพ.ย.

คนละครึ่ง1

วันที่ 19 ต.ค.2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยใช้เงินจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยจะโอนเงินเข้าแอพฯ เป๋าตังให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการอีกคนละ 1,500 บาท คาดจะเริ่มโอนต้นเดือนพ.ย.โดยเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่โอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 คนละ 1,500 บาท และ 1 ต.ค. คนละ 1,500 บาท ทำให้ทั้งโครงการนี้ ผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 4,500 บาท

สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” มีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.– 31 ธ.ค.64 โดยแบ่งโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 2 รอบ ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.วงเงิน 1,500 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. วงเงิน 1,500 บาท

ขณะที่ ในเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” พบว่ายังเหลือสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นจำนวน 200,530 สิทธิ