อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ขึ้นทางด่วนฟรี 30 เส้นทาง 60 ด่าน เริ่มตั้งแต่ 00.01-24.00 น. เช็คได้ที่นี้

ขึ้นทางด่วนฟรี 30 เส้นทาง 60 ด่าน เริ่มตั้งแต่ 00.01-24.00 น. เช็คได้ที่นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้ง ยกเว้นค่าผ่านทาง หรือ เปิดให้ “ขึ้นทางด่วนฟรี” ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน 

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543  ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th