อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าวันไหน โอนเท่าไหร่ ใครได้บ้าง เช็คได้เลย

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าวันไหน โอนเท่าไหร่ ใครได้บ้าง เช็คได้เลย

ในวันนี้ทางภาครัฐได้เประกาศ “เยียวยากลุ่มเปราะบาง”  3 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2565 ได้วันที่ 10 ม.ค. ใครมีสิทธิได้บ้าง มาเช็คกันได้เลย

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 มกราคม 2565 

“เงินอุดหนุนบุตร” หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 • อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

  โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

  “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” เบี้ยผู้สูงอายุ  600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

   

  “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

 • อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
 • ****ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม

ปฏิทินจ่ายเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง”

เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565