อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

กรมอุตุฯ คาดการณ์ปีนี้มีพายุเข้าไทย 1-2 ลูก ประชาชนเตรียมเข้าหน้าฝน

กรมอุตุฯ คาดการณ์ปีนี้มีพายุเข้าไทย 1-2 ลูก ประชาชนเตรียมเข้าหน้าฝน

ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมชลประทาน “สรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง เตรียมรับมือฤดูฝน” ปี 2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดย ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้กล่าวสรุปสภาพอากาศและการคาดการณ์ฤดูฝน ปี 2565 ไว้ในที่ประชุมโดยสรุปว่า ลักษณะอากาศช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน แล้วมีโอกาสพัฒนาแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุไซโคลนแล้วมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ลมที่พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศได้เปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนพาดผ่านตอนกลางของประเทศ และมีรายงานสภาวะฝนตกหนัก (ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง มากกว่า 35.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป) ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป บริเวณสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเงื่อนไขนี้แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาจึงจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ในปีนี้ “ฤดูฝนของประเทศไทย” ในช่วงปลายสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งจะทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น กลุ่มฝนมีการกระจายตัวดีอย่างสม่ำเสมอทั่วประเทศ 

ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2565 มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และ เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกและบริเวณด้านรับมรสุมโดยเฉพาะภาคตะวันออก

ส่วนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนใหญ่มักจะเกิดสภาวะฝนลดลงหรือฝนทิ้งช่วง โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำทั้งทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมต่างๆ ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นทีแล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน

ปริมาณฝนจะเริ่มตกเพิ่มมากขึ้นหลังจากกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปถึงราวๆ กลางเดือนตุลาคม พร้อมกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้แล้วโอกาสพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชัน โซนร้อน และไต้ฝุ่นตามลำดับ มีโอกาสเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเข้ามาอิทธิพลต่อบ้านเรา

ปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุเข้ามาบ้านเรา 1-2 ลูก โดยพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 1 จะเข้าผ่านเข้ามายังประเทศเวียดนาม ลาว และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ประมาณราวๆ เดือนกรกฎาคม-กลางตุลาคม

ส่วนพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 2 จะผ่านเข้ามาทางทะเลจีนใต้ผ่านปลายแหลมญวนและมีภาคใต้ของประเทศไทย คาดการว่าน่าจะราวๆ กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศภาคใต้ของประเทศไทย และก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำฤดูแล้งที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน และพร้อมสั่งชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๕ ตามแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลขในการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงการเฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารตลอดช่วงฤดู.