อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

กรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำมูลลงน้ำโขง

กรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำมูลลงน้ำโขง

เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เพื่อติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 100 เครื่อง มีกำลังผลักดันน้ำวันละประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่สะพานข้ามแม่น้ำมูล บริเวณแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อเพิ่มกำลังการไหลของน้ำจุดนี้ ให้ไหลข้ามตัวแก่งสะพือ ซึ่งเป็นเหมือนเขื่อนธรรมชาติไหลออกสู่แม่น้ำโขง ที่ยังมีระดับน้ำต่ำกว่าแม่น้ำมูลเกือบ 10 เมตรได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดระดับความสูงของน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ ไม่ให้ไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูลมากไปกว่านี้ ขณะนี้ มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำมูลไหลท่วม 5 ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 26 ครอบครัว รวม 111 คน โดยมีการตั้งศูนย์พักพิงกระจายตามพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ
สำหรับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองวันนี้ น้ำได้ปรับตัวสูงขึ้นอีก 18 เซนติเมตร ทำให้แม่น้ำมูลสูง 6.23 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 77 เซนติเมตร ทำให้หน่วยงานต้องระดมกำลังป้องกัน และลดผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนสองฝั่งแม่น้ำมูลได้มากที่สุด.