อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

สภาฯ ผ่านร่างกฎหมายป้องผิดซ้ำคดีเกี่ยวกับเพศ ใช้ความรุนแรง หนุนฉีดให้ฝ่อ

นร่างกฎหมายป้องผิดซ้ำคดีเกี่ยวกับเพศ

น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่านที่วานนี้ (23 ก.พ. 2565) ได้ร่วมลงมติเห็นด้วย 320 เสียง เพื่อผ่านร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 2 และ 3 ที่กระทรวงยุติธรรมโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงตน และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ ซึ่งจะเป็นกฎหมายในการคุ้มครองความปลอดภัยที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำที่ร้ายแรง โดยเฉพาะเรื่องเพศ ตามนโยบายหลักของพรรคพลังประชารัฐที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในทุกมิติ

ที่สำคัญต้องขอขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้เข้าประชุมและทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในทุกนัด เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้สามารถผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว

น.ส.พัชรินทร์ ระบุต่อไปว่า กฎหมายดังกล่าวจะเป็นการเปิดหน้าการดำเนินความผิดในผู้กระทำผิดซ้ำในคดีที่มีความรุนแรง ทั้งในเด็ก เยาวชน ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ สอดคล้องกับการป้องกันภัยคุกคามทางเพศและความรุนแรง ที่มาพร้อมกับพลวัตรสังคม ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้หลักทางจิตวิทยาและมาตรการทางการแพทย์เข้ามามีส่วนในการป้องกันในผู้ต้องหาที่ได้กระทำผิดซ้ำ เช่น การใช้ยา, การฉีดฮอร์โมนลดความต้องการทางเพศ หรือฉีดให้ฝ่อ โดยมาตรการทางการแพทย์ที่ศาลมีคำสั่งให้ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย 2 คน มีความเห็นพ้องต้องกัน โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้กระทำความผิดด้วย ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย เช่น ให้พักอาศัยในสถานที่ที่ศาลกำหนด, ห้ามออกนอกประเทศ, ต้องแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน, ห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด, ใส่อุปกรณ์ติดตามตัว เป็นต้น.